Ski apartmány Bublava
Nově budovaný horský apartmánový resort u sjezdových tratí s venkovním bazénem s vyhříváním,
65 parkovacími místy, wellness a restaurací.

O projektu


Projekt Ski Apartmány Bublava obsahuje stavbu 5 apartmánových domů (A, B, C, D1, D2), rekonstrukci a rozšíření stávajícího cihlového objektu (dům E) o wellness, gastro část a (i)nfocentrum Bublava, se servisem agentury starající se o pronájem apartmánů, které budou zakoupeny jako investiční. Součastí bude i velkokapacitní parkování (65 míst). Výstavba je rozdělena do 3 etap.

1. ETAPA
Výstavba bytového objektu A, napojení areálu na plyn, kanalizaci a obecní vodovod, včetně sítí, v celém arealů je již dokončeno a apartmány z první etapy (A) je možno od prosince 2018 užívat. Jejich využití není podmíněno dalšími etapami.Všechny apartmány mají  obklady v koupelnách a nainstalované sprchové kouty.Poslední volný apartmán je kompletně dokončen a zařízen. Zájemci mají možnost jej okamžitě užívat a to včetně postelí ,skříní , lůžkovin a nábytku ,kdy je možnost vybavení odkoupit nebo,  do doby zakoupení vlastního , užívat.

O domech
Domy jsou stavěny klasickou technologií z pálených tvarovek Heluz, s monolitickými stropy a schodišti, se zateplením provětrávanou fasádou minerální vatou a hloubkově impregnovanými prkny. Vše v energetické třídě B (93,730 MWh/rok). Okna jsou plastová. Veškeré prvky na fasádě, střeše a balkonech jsou bezúdržbové, ocel je žárově zinkována. Společná kotelna pro dodávku tepla a TUV je osazena jedním z nejlepších kondenzačních plynových kotlů současnosti Vitocrosal firmy Viessmann. Každý byt má samostatné měření vody a tepla s možností ovládání pomocí GSM mobilní technologie. K dispozici je společná TF anténa.

O bytech

Ke každému bytu patří balkon nebo terasa (s výjimkou bytu s arkýřem), sklep, podíl na společné kolárně, lyžárně . Ke každému bytu je k dispozici jedno parkovací stání ke koupi 70 000,-Kč nebo  nájmu 700,- měsíčně. Koupelny jsou  dokončeny, byty mají osazeny vstupní bezpečnostní dveře. K individuálnímu dokončení je pak výběr odstínu  vinylové podlahy a interiérové dveře. Standard obsahuje kuchyňskou linku a světla v  koupelně a WC. Společné prostory jsou dokončeny.

K dispozici máme plány areálu po jednotlivých patrech pro všechny objekty.

2. ETAPA
Objekty B, C a plocha s parkováním nad objekty A, B, C.

3. ETAPA
Objekty D1, D2, E.

 
×
Přihlášení
Pokud jste již poptali apartmán v minulosti, využijte náš zrychlený přístup. Vložte svůj email bez opětovné poptávky. Nebojte se, tento email nepoužijeme pro žádné marketingové účely, pokud jste nám neposkytli výslovný souhlas.

Poptávka
Poptávka Vám umožní vidět aktuální ceny a nabídky v projektu Apartmány Bublava.
 
Položky označené * jsou pro poptávku povinné
 
 
 
×

obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.ski-apartmany-bublava.cz je společnost MaM REALITY, s.r.o. se sídlem Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4 Michle, IČ: 44851138 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technickým kresbám, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.ski-apartmany-bublava.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky.

omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.ski-apartmany-bublava.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.ski-apartmany-bublava.cz. Tyto podmínky vydává společnost MaM REALITY, s.r.o. jako provozovatel a je oprávněna k jakékoli změně. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 4. 2015.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem, společností MaM REALITY, s.r.o. se sídlem Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4 Michle, IČ: 44851138, která je provozovatelem stránek www.ski-apartmany-bublava.cz, zapsaná v OR vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 7186 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely telefonického kontaktování a zasílání obchodních a marketingových sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů písemně zašle na adresu sídla správce informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správci prohlašují, že budou shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci a správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.