Ski apartmány Bublava
Nově budovaný horský apartmánový resort u sjezdových tratí s venkovním bazénem s vyhříváním,
65 parkovacími místy, wellness a restaurací.

O projektu


Projekt Ski Apartmány Bublava obsahuje stavbu 5 apartmánových domů (A, B, C, D1, D2), rekonstrukci a rozšíření stávajícího cihlového objektu (dům E) o wellness, gastro část a (i)nfocentrum Bublava, se servisem agentury starající se o pronájem apartmánů, které budou zakoupeny jako investiční. Součastí bude i velkokapacitní parkování (65 míst). Výstavba je rozdělena do 3 etap.

1. ETAPA
Výstavba bytového objektu A, napojení areálu na plyn, kanalizaci a obecní vodovod, včetně sítí, v celém arealů je již dokončeno a apartmány z první etapy (A) je možno od prosince 2017 užívat. Jejich využití není podmíněno dalšími etapami.Všechny apartmány mají  obklady v koupelnách a nainstalované sprchové kouty.Z dosud volných, jsou dva apartmány(2,8) kompletně dokončeny a zařízeny. Zájemci mají možnost je okamžitě užívat a to včetně postelí ,skříní , lůžkovin a nábytku ,kdy je možnost vybavení odkoupit nebo,  do doby zakoupení vlastního , užívat.Jeden apartmán (5)  bude kompletně dokončen v průběhu ledna.Ostatní jsou k individuelnímu dokončení podlah ,kuchyňské linky a dveří.Termín dokončení je 6-7 týdnů .

O domech
Domy jsou stavěny klasickou technologií z pálených tvarovek Heluz, s monolitickými stropy a schodišti, se zateplením provětrávanou fasádou minerální vatou a hloubkově impregnovanými prkny. Vše v energetické třídě B (93,730 MWh/rok). Okna jsou plastová. Veškeré prvky na fasádě, střeše a balkonech jsou bezúdržbové, ocel je žárově zinkována. Společná kotelna pro dodávku tepla a TUV je osazena jedním z nejlepších kondenzačních plynových kotlů současnosti Vitocrosal firmy Viessmann. Každý byt má samostatné měření vody a tepla s možností ovládání pomocí GSM mobilní technologie. K dispozici je společná TF anténa.

O bytech

Ke každému bytu patří balkon nebo terasa (s výjimkou bytu s arkýřem), sklep, podíl na společné kolárně, lyžárně . Ke každému bytu je k dispozici jedno parkovací stání ke koupi 70 000,-Kč nebo  nájmu 700,- měsíčně. Koupelny jsou  dokončeny, byty mají osazeny vstupní bezpečnostní dveře. K individuálnímu dokončení je pak výběr odstínu  vinylové podlahy a interiérové dveře. Standard obsahuje kuchyňskou linku a světla v  koupelně a WC. Společné prostory jsou dokončeny.

K dispozici máme plány areálu po jednotlivých patrech pro všechny objekty.

2. ETAPA
Objekty B, C a plocha s parkováním nad objekty A, B, C.

3. ETAPA
Objekty D1, D2, E.

 
×
Přihlášení
Pro zobrazení cen nebo stažení plánů je třeba se přihlásit. Pokud nejste registrováni, prosíme učinte tak, děkujeme.

Registrace
Registrace Vám umožní vidět aktuální ceny a nabídky v projektu Apartmány Bublava.
 
Položky označené * jsou pro registraci povinné
 
 
 
×

obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.ski-apartmany-bublava.cz je společnost MaM REALITY, s.r.o. se sídlem Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4 Michle, IČ: 44851138 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technickým kresbám, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.ski-apartmany-bublava.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky.

omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.ski-apartmany-bublava.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.ski-apartmany-bublava.cz. Tyto podmínky vydává společnost MaM REALITY, s.r.o. jako provozovatel a je oprávněna k jakékoli změně. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 4. 2015.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem, společností MaM REALITY, s.r.o. se sídlem Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4 Michle, IČ: 44851138, která je provozovatelem stránek www.ski-apartmany-bublava.cz, zapsaná v OR vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 7186 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely telefonického kontaktování a zasílání obchodních a marketingových sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů písemně zašle na adresu sídla správce informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správci prohlašují, že budou shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci a správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.